ümumi

Dövri cədvəlin dövrü


Dövri cədvəlin dövrləri nələrdir?

Elementlərin dövri cədvəli cəmi yeddi dövrdən ibarətdir. Dövri cədvəlin hər sətri bir dövrü əks etdirir, əksinə hər sütun dövri cədvəlin bir qrupunu təşkil edir.
Lanthanidlərin və aktinidlərin əksəriyyəti yeddi dövrdə göstərilir. Lakin onlar öz dövrlərini formalaşdırmırlar, ancaq 6 və ya 7-ci dövrə aiddirlər. Bundan əlavə, 8-ci dövrdən heç bir kimyəvi element aşkar edilməmişdir. Digər elementlərin varlığı ümumiyyətlə qəbul edilir.